Ako sa pripraviť na pohovor

Reagovali ste na pracovnú ponuku v nejakej firme a pozvali vás na pohovor? Znamená to, že ste ich svojím životopisom či motivačným listom zaujali. Teraz je dôležité pripraviť sa na pohovor nielen tak, aby ste nič nepokazili, ale hlavne, aby ste na ňom zapôsobili a vaša šanca na získanie pracovného miesta sa tak zvýšila.

 Pripravte sa na pracovný pohovor už doma a zamerajte sa na tieto oblasti.

 Vaše údaje – to, čo máte v životopise, to by ste mali vedieť aj z hlavy. Personalista tieto informácie overuje, pre vás je to šanca povedať o daných informáciách viac.

Informácie o firme – mali by ste vedieť nielen meno firmy, v ktorej sa o pozíciu uchádzate, ale aj informácie o jej činnosti, histórii či predstaviteľoch, niekedy dokonca aj o konkurencii. Najlepším zdrojom takýchto informácií je webová stránka firmy alebo články o nej.

Obsah inzerovanej pozície – pripomeňte si obsah pozície pred pohovorom, prípadne si inzerát vytlačte a zoberte so sebou na pohovor. Pripravte si otázky k pracovnému miestu, aby ste dôraznili svoj záujem o danú pozíciu.

Pohovor v cudzom jazyku – aj keď je pozícia v slovenskom jazyku, ak ste uviedli, že ovládate niektorý cudzí jazyk, môže sa stať, že budú viesť časť rozhovoru alebo aj rozhovor celý práve v danom jazyku.

Psychická pohoda – pred pohovorom sa snažte nastaviť do pohody. Nenechajte sa rozčúliť alebo vytočiť. Berte pohovor ako stretnutie, na ktorom chcete ukázať to najlepšie zo seba.

Často kladené otázky – na väčšine pohovorov dostanete aj rovnakú sériu otázok, na ktoré si vopred pripravte odpovede.

Telefonický pohovor

Ešte predtým, než sa dostanete na osobný pracovný pohovor, môže vám personalista zavolať. Môže ísť o pohovor zameraný na predbežný výber, kedy personalista zisťuje, či skutočne spĺňate podmienky na prijatie, overuje si informácie alebo váš záujem. Snahou je zistiť aj to, ako pôsobíte a reagujete na neočakávané situácie. Preto sa snažte odpovedať na otázky jasne, výstižne a pohotovo. V telefóne buďte prívetivý a ústretový, lebo to, ako reagujete, je tiež faktorom vo výberovom procese.

V deň pohovoru

Aby ste v deň pohovoru nepokazili prvý dojem, príďte s dostatočným predstihom. Ak lokalitu nepoznáte, dopredu si pozrite na mape, kde sa nachádza, prípadne si mapu vytlačte.

 • Ak idete autom, vopred si zistite parkovacie možnosti.
 • Vždy počítajte s určitou rezervou pre prípad neočakávaných situácií, ako sú dopravná zápcha alebo meškajúci autobus.
 • Majte pri sebe telefónne číslo kontaktnej osoby, aby ste jej mohli oznámiť, ak náhle nemôžete prísť alebo budete meškať.

Oblečenie

Deň pohovoru je pravdepodobne prvýkrát, keď sa osobne stretávate s potenciálnym zamestnávateľom. Musíte preto zanechať aj dobrý vizuálny dojem, ktorý tvoria oblečenie a vystupovanie. Aj keď primeranosť oblečenia závisí od pracovnej pozície, dámy nič nepokazia kostýmom, šatami alebo elegantnými nohavicami s blúzkou. Páni zas elegantné nohavice kombinujú s košeľou, kravatou, prípadne aj oblekom.

Dobré rady

 • Nezabudni si priniesť občiansky preukaz, životopis, prípadne aj vytlačenú pracovnú ponuku a blok s perom na písanie poznámok.
 • Ak vás požiadali priniesť nejaké materiály (napr. diplomy), nezabudnite na ne.
 • Pred pohovorom nefajčite, cigaretový dym z vás pôjde ešte aj niekoľko minút po dofajčení.
 • Ak máte žuvačku v ústach, vyhoďte ju.
 • Vypnite si mobilný telefón.

Priamo na pohovore

Pohovor sa začína zvítaním, pri podaní ruky ju primerane stisnite a pozerajte sa do tváre osoby. Počas rozhovoru udržujte očný kontakt. Uvoľnite sa, spolupracujte, snažte sa rozvíjať dialóg a navodiť príjemnú atmosféru.

 • Na odpovede si nechávajte dostatočný čas, nechajte druhú osobu dohovoriť, neskáčte jej do reči.
 • Odpovedajte na každú otázku, aj keby ste odpoveď na ňu mali napísanú v životopise.
 • Vyhýbajte sa vágnym odpovediam (napr. Môže byť, Niečo podobné som už robil) a nič nehovoriacim všeobecným frázam (napr. som flexibilný, tímový hráč).
 • Spomeňte vaše konkrétne skúsenosti a situácie. Pracovný pohovor je miesto, kde máte väčší priestor hovoriť o svojich schopnostiach a vlastnostiach.

V závere pohovoru zvyčajne dostanete priestor pre vaše otázky. Neostávajte ticho a majte pripravené otázky dopredu. Personalisti zvyčajne sledujú počet a hlavne kvalitu otázok. Je totiž indikátorom vašej motivácie ako aj pripravenosti na pohovor.

Ak pohovor prebieha v rámci personálnej agentúry, pýtajte sa na presnú pracovnú dobu, odmeňovanie, benefity, pracovné prostredie, organizačnú štruktúru, tím, nadriadených, firemnú kultúru, možnosti rozvoja a rastu.

Ak ide o pohovor už priamo v danej spoločnosti s personálnym oddelením alebo manažérom, pýtajte sa na bližší popis pracovného dňa, ktorý vám slúži na dokreslenie pracovnej pozície a náplne práce, firemnú kultúru, tím, vzťahy, zodpovednosti. V tomto prípade je vhodnejšie pýtať sa na odmeňovanie, výšku platu, pracovnú dobu, benefity a pod. až v ďalšom kole.

Na konci pohovoru by ste mali vedieť nasledovné veci:

 • Čo je náplňou práce na pozícii?
 • Ako firma pracuje s ľuďmi?
 • Kedy je plánovaný predbežný nástup?
 • Aký dlhý bude výberový proces, koľko kôl?
 • Kedy môžete očakávať vyrozumenie?
 • Aký je ďalší postup?
 • Či je potrebné dodať doplňujúce materiály?
 • Či je potrebné ísť na testy (odborné, jazykové, psychologické)?