Ako napísať motivačný list?

Motivačný list slúži na predstavenie uchádzača budúcemu zamestnávateľovi. Zdôrazňuje konkrétne špecifické vlastnosti uchádzača, ktoré sa zhodujú, alebo prevyšujú požiadavky pracovnej ponuky. Správne napísaný motivačný list má zaujať personalistu natoľko, aby v ňom zanechal dojem výnimočnosti uchádzača, a preto si žiada osobitnú pozornosť.

1. štruktúra - oslovenie

Štruktúra motivačného listu je prehľadná a jednoduchá. Pozostáva z hlavičky (meno, adresa, telefón, e-mail), adresáta (názov a adresa spoločnosti), oslovenia, obsahu listu, dátumu, miesta, mena, resp. podpisu. V oslovení podchyťte pozornosť tým, že adresujete motivačný list konkrétnej osobe.

2. hlavná časť - úvod a jadro

Spolu s oslovením vytvárajte zaujímavý text adresovaný jednej osobe. Hneď v úvode ukážte, že poznáte oblasť podnikania spoločnosti a viete aké najväčšie úspechy dosiahli za posledné obdobie. S prihliadnutím na požiadavky voľného pracovného miesta, vyzdvihnite svoje znalosti a zručnosti a zdôvodnite, prečo práve Vy ste pre ich spoločnosť najlepší. Odpovedzte si na otázku - čo svojim príchodom do spoločnosti prinesiem. Uveďte konkrétne príklady svojich úspechov a predstavte svoj potenciál.

3. záver - pozitívne a akčne

Neprezraďte na seba všetko, nechajte v čitateľovi pocit, že sa chce dozvedieť o Vás viac. Prejavte záujem a ochotu sa stretnúť. Vyberte kontakt (telefón, e-mail), na ktorom budete očakávať reakciu na svoj motivačný list.