Otázky na pohovore

Na väčšine pohovorov dostanete aj rovnakú sériu otázok, na ktoré si vopred pripravte odpovede, ktoré však nebudú šablónovité, ale prezradia viac pozitív o vašom charaktere aj o vašom záujme pracovať v danej spoločnosti.

 Tu sú tie najčastejšie vzťahujúce sa na pracovnú pozíciu:

 • Prečo chcete pracovať pre našu spoločnosť?
 • Čo o nás viete?
 • Prečo práve my?
 • Prečo práve táto pozícia?
 • Čo chcete dosiahnuť v rámci ponúkanej pozície?

 

Pýtať sa vás budú ale aj na vaše motivácie, skúsenosti či úspechy:

Vaše odpovede by mali obsahovať popis konkrétneho správania sa, najlepšie z pracovného života. Porozmýšľajte o vhodnom príklade, úspechu, či situácii. Vyhýbajte sa všeobecným odpovediam, ktoré viac zahmlievajú ako odkrývajú skutočnosť. V žiadnom prípade nezavádzajte. Pripravte sa na nasledujúce otázky:

 • Prečo odchádzate zo súčasného zamestnania?
 • Ako sa prejavili v poslednom zamestnaní?
 • Aký projekt ste naposledy vyriešili?
 • Priniesli ste niečo nové, tvorivé do spoločnosti?
 • Čo považujete za svoj najvýznamnejší úspech v poslednom zamestnaní?
 • Čo by pre vás znamenalo, keby sme vás neprijali?
 • Vymenujte vaše silné stránky.
 • Popíšte, v čom by ste sa chceli ďalej rozvíjať a prečo?
 • Čo vás motivuje v práci?
 • Čím sa líšite od ostatných?
 • Kde sa vidíte o jeden, tri, päť, desať rokov?
 • Pracujete radšej v kolektíve alebo sám? A prečo?
 • Ako riešite konflikty? Popíšte konkrétnu situáciu, ako ste zvládli konflikt.
 • Aké sú vaše záujmy a mimopracovné aktivity?

Citlivé otázky

Pozor na etické pravidlá a otázky a témy osobného charakteru týkajúce sa vášho súkromia, náboženstva, rodinného stavu či sexuálnej orientácie. Personalista sa na ne nemôže pýtať.