Prehľad najdôležitejších zákonov a ustanovení v oblasti práce

Prinášame Vám prehľad najdôležitejších zákonov a ustanovení týkajúcich sa pracovnej agendy. Upozorňujeme, že tieto normy sú pravidelne novelizované a zmeny je potrebné sledovať.

Zákonník práce

Najdôležitejší zákon z oblasti pracovno-právnej, v ktorom zamestnanec aj zamestnávateľ nájde všetky potrebné informácie v danej oblasti. Kompletný zákonník práce nájdete tu.

Zákon o službách v zamestnanosti

Upravuje právne vzťahy pri poskytovaní služieb zamestnanosti. Nájdete ho tu

Zákon o ochrane osobných údajov

V poslednej dobe veľmi aktuálna téma. Kompletnú problematiku nájdete priamo v zákone tu.

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Nájdete ho tu.

Zákon o sociálnom poistení

Zaoberá sa sociálnym poistením a výkonom starobného dôchodkového sporenia Nájdete ho tu.

Zákon o zdravotnom poistení.

Ustanovuje zdravotné poistenie, právne vzťahy vznikajúce na základe zdravotného poistenia a prerozdeľovanie poistného na verejné zdravotné poistenie. Nájdete ho tu.