Registrácia uchádzača do databázy.

Ak máte záujem o zaradenie do našej databázy uchádzačov, prosím vyplňte nasledujúci formulár, alebo nám pošlite Váš životopis spolu so súhlasom na spracovanie Vašich osobných informácií na mailovú adresu praca@epersonal.sk

Poznámka: Položky označené hviezdičkou sú povinné

Základné informácie
Doručovacia adresa
Trvalý pobyt (ak je iný ako Doručovacia adresa)
Kontaktné informácie
Informácie o hľadanej práci

Pracovné skúsenosti
Vzdelanie a iné znalosti
Overenie
Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Udeľujem týmto slobodný, vážny súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa implementuje Nariadenie EÚ č. 2016/679 o ochrane osobných údajov a Smernica EÚ č. 2016/680 o ochrane osobných údajov pre políciu a orgány činné v trestnom konaní., prijaté Európskym parlamentom a Radou. (General Data Protection Regulation – GDPR) spoločnosti ePersonal s.r.o. na účely zaradenia do databázy uchádzačov, teda na vytvorenie predzmluvného vzťahu s uchádzačom. Rozsah spracovaných osobných údajov: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého prípadne prechodného bydliska prípadne iné v súlade s platnou legislatívou.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať a je na dobu určitú 3 rokov.

Powered by BreezingForms